Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze a výcvik v psychosociální rehabilitaci CARe. Od roku 2007 rozvíjím terapeutickou metodu Pesso Boyden System of Psychomotor (PBSP).

Profesně jsem působil také ve Velké Británii a Nizozemí.
Nalézám efektivní spojení mytologie a psychoterapie. Pracuji přístupy Gestalt terapie, PBSP, psychosyntézy, biosyntézy a bioenergetiky, rozlišováním vnitřních hnutí dle starověkých metod. Uplatňuji celostní přístup osobní „otužilosti“ a psychické pohody, emoční rovnováhy a tělesné svěžesti.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii, Asociace PBSP a CARe Europe.

Vrátil jsem se na půdu svých předků, kde hospodařím.

Mgr. Václav Matuška


PSYCHOTERAPIE

Specializuji se na harmonizaci rodinného a vztahového prostředí jednotlivců, párů i celých rodin a kolektivů. Opírám se přitom nejčastěji o psychomotorickou metodu Pesso Boyden. 

Terapie může mít mnoho podob. Od klasických sezení po kondiční výlety nebo emoční wellness.

Nejčastěji službu nabízím v Chomutově a okolí, ale klienty mám také v Praze, Plzni  a na Písecku. 

Pracovní život dokáže dost pokazit i ten osobní. Provázím zaměstnance individuálními cestami, které vedou k pracovní pohodě a k efektivnějšímu nakládání nejen s časem, ale především s vlastním mentálním a emočním potenciálem. 

A nakonec nejde je o pohodu a pracovní nasazení jednoho člověka. Emočně vyrovnaný vedoucí pracovník svůj klid a schopnost rozeznávat podstatné od bezvýznamného přenáší na celý tým. O tom, co si kdo nosí z práce domů, se dá povídat hodně dlouho. Leckdy to stojí i za pořádný trénink.

KOUČINK

VZDĚLÁVÁNÍ

Nejen profesionálkám a profesionálům v pomáhajících profesích nabízím semináře akreditované u MPSV. 

Snažím se, aby se v sociálních službách, ve zdravotnictví a taky ve školství a byznysu pohybovali lidé odolní syndromu vyhoření. 

A aby věděli, že je  dost i méně známých a přeci účinných metod, které usnadňují práci s ostatními lidmi. Ať už jsou jejich sociální situace a schopnosti jakékoliv. Podívejte se níže na aktuální nabídku kurzů.

Zvládání agrese a sebeobrana

(akreditace MPSV A2018/0800-SP/PC/VP) – 16 hodin Základní postup při zdolávání agrese a obecné zásady sebeobrany. Základní stresové reakce a vývojové potřeby v kontextu prevence a zvládnutí agrese a jejich využití v individuálním plánování. Prevence po osobní i organizační stránce, zvládání verbální a fyzické agrese. Jak jednáme po konfliktu. Jak se vypořádat se strachem, napětím a vlastní zlobou. A jak zaznamenávat konflikt. Protikrizové plány a jak využít plány podpory k předcházení rizik.

Prevence stresu a syndromu vyhoření

(akreditace MPSV A2018/0801-SP/PC/VP) – 16 hodin Co je stres a jeho vztah k syndromu vyhoření. Vývojové potřeby a jak souvisí se stresem. Diagnostika stresu, jak se stres projevuje a jak jej rozpoznáme. Následky stresu, syndrom vyhoření a jak to poznáme. Biologická motivace a její zdroje k využití. Psychohygiena, relaxace a zvládací techniky (coping strategies). Odraz lidského vegetativního nervového systému (sympaticus a parasympaticus) na naši schopnost zvládat zátěžové situace.

Základy práce s rodinou – Pesso Boyden psychomotorický přístup

(v akreditačním řízení) – 8 hodin Seminář je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s integrativním pojetím psychomotorického přístupu a jeho využití v klinické zdravotní nebo sociální praxi u pomáhajících profesí, lékařů, pěstounů, rodičů, pedagogů a porozumět chování dětí v kontextu psychomotorického vývoje. Určení kurzu je pro pracovníky, kteří pracují s rodinou v jakékoli souvislosti a co mají zájem sdílet své zkušenosti.

Základy práce s rodinou – Citová vazba

(v akreditačním řízení) – 8 hodin Cílem bude základní seznámení se s aktuálním teoretickým rámcem, současnými výzkumnými poznatky, významem a poruchami citové vazby v dětství. Zaměřeno na rozpoznání rizikových signálů a objasnění souvislostí s rizikovým chováním, sdílení zkušeností, možnosti intervencí a pochopení rizikových projevů chování v dětství a adolescenci a možné odrazy chování v dospělosti. Součástí bude i možnost poznat více sebe, své kořeny a souvislosti v rodinném kontextu a historii. Vhodné pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s integrativním pojetím citové vazby a jejím využitím v klinické zdravotní nebo sociální praxi u pomáhajících profesí, lékařů, pěstounů, rodičů, pedagogů.

Úvod do problematiky sebepoškozování a sebevražedného chování

(v akreditačním řízení) – 8 hodin Frekventanti na základě informované intervence získají základní informace o problematice rizik sebepoškozování a sebevražd z širšího pohledu. Vytvoří si přehled, jak vyhodnotit a nastavit rámec míry rizik v kontextu indikované a selektivní prevence u rizikových skupin. Součástí semináře bude diskuse nad praktickými poznatky, mýty o sebevraždě a seznámení se s možnými intervencemi, krizový plán jako součást individuálního plánování či plánu podpory. Absolvent získá základní informace o tématu a prevenci krajního chování, rozpoznání varovných signálů, rozlišení demonstrativního sebepoškozování (sebevraždy) od vážného úmyslu.

Úvod do individuálního plánování

(akreditace MPSV A2019/0005-SP/PC) – 8 hodin Praktické seznámení se se základy individuálního plánování a plánování podpory, umění hledat přání a potřeby, které se stávají cíli ke spolupráci. Jak plánovat v souladu se standardem a vnitřní metodikou. Jak sestavit funkční individuální plán nebo plán podpory. Jak používat podpůrné formuláře a jak zaznamenávat průběh poskytování sociální služby. Pro všechny, co se aktivně či pasivně věnují plánování služeb, zejména klíčové a sociální pracovníky a pracovnice. Seznámení se s jednoduchým nástrojem pro práci s klienty. Základní metodou je CARe přístup a vaše praxe. Nezapomeňte vzít vaše formuláře IP.

🤗

Pro zvětšení obrázků stačí na ně kliknout.